Minister zet plan beveiliging door

“De overheid bepaalt wie onder welke condities geweld kan gebruiken. Het beveiligen van koopvaardijschepen kan dus door de overheid gedelegeerd worden aan privébeveiligers.” Dat zei minister van Defensie Hennis in een debat met de Tweede Kamer over het beveiligen van schepen die langs Somalië varen. De minister zet haar plannen om privébeveiligers op schepen toe te staan dan ook door.PvdA: te drastisch Gisteren bleek dat de Tweede Kamer niet instemt met het kabinetsplan om bewapende particuliere beveiligers in sommige gevallen toe te staan. De oppositiepartijen CDA, SP, ChristenUnie en D66 zijn tegen het plan maar regeringspartij PvdA ook. Daardoor is er geen meerderheid in de Kamer. Volgens de PvdA is het meesturen van particulieren een “te drastische stap”. De partij vindt al jaren het beveiligen van de schepen “een overheidstaak die niet uit handen gegeven moet worden”.Coalitiepartner VVD is het zeer oneens met de PvdA. De VVD wijst erop dat het kabinetsplan in de beginfase is en nog uitgewerkt moet worden. VVD-Kamerlid Vuijk zei het jammer te vinden dat de PvdA het plan “nu al” afwijst. De PVV verweet de PvdA “lak te hebben aan de reders en piraten in de kaart te spelen”. RedersVanmorgen lieten reders weten verontwaardigd en teleurgesteld over het besluit van de PvdA.Volgens de voorzitter van de reders, oud-PvdA-minister Tineke Netelenbos, laat de partij de koopvaardij aan zijn lot over.Minister Hennis beloofde in het debat met een brief aan de Kamer te komen over de uitwerking van de plannen. Ze zei “het geweldsmonopolie zeker niet in de uitverkoop te zetten” en met een nadere beschrijving te komen van de voorwaarden waaronder de beveiliging uitbesteed kan worden. Daarna kan wat de minister betreft een goed debat gevoerd worden waarin “we elkaar wellicht kunnen overtuigen”.

View original article: 

Minister zet plan beveiliging door