"Pensioen voor alle generaties"

Pensioenfondsen moeten aan meer regels voldoen om te voorkomen dat bij financiële tegenwind de pensioenuitkeringen omlaag moeten en de premies omhoog. Dat staat in een aangepast wetsvoorstel van het kabinet. “We hebben een uitstekend pensioenstelsel, maar het moet wel zijn draagvlak houden. Het moet voor alle generaties aantrekkelijk blijven door onderlinge solidariteit,” zegt premier Rutte. Dat is volgens hem de belangrijkste doelstelling van het kabinet geweest bij het vaststellen van nieuwe eisen aan pensioenfondsen, het zogenoemde Financieel Toetsingskader (FTK).Tevreden Staatssecretaris Klijnsma moest door bezwaren uit de pensioensector en de Eerste Kamer het eerdere voorstel aanpassen en opnieuw gaan onderhandelen met de pensioenfondsen, de vakbonden en de werkgevers. Zij is tevreden over het resultaat. “We hebben in dit gerenoveerde stelsel bijvoorbeeld vastgelegd dat er alleen geïndexeerd wordt als dat voor alle deelnemers aan het pensioenfonds waargemaakt kan worden. Anders gaat de lol er snel af voor jonge mensen.” Het Centraal Planbureau heeft voor Klijnsma uitgerekend dat de pensioenpremies in de toekomst omlaag kunnen en dat zij minstens vijf jaar stabiel kunnen blijven.Extra regels De pensioenfondsen moeten zich aan een paar extra regels houden om het voortdurend verhogen of verlagen van pensioenpremies en pensioenuitkeringen te voorkomen. – als er tegenvallers zijn op de beurs moeten de pensioenfondsen meteen buffers aanleggen – ook bij een stijgende levensverwachting moeten eerder financiële reserves worden opgebouwd – pensioenfondsen mogen alleen pensioenen indexeren (laten meestijgen met prijsstijgingen) als dat voor alle premiebetalende generaties geldt, ook voor de toekomstige pensioenen van de mensen van bijvoorbeeld 30 – de premie mag niet bij iedere mee- of tegenvaller worden verlaagd of verhoogdPensioenfederatie De pensioenfederatie, de koepel waar honderden pensioenfondsen bij zijn aangesloten, noemt de aangepaste plannen “een stap in de goede richting”. Wel vindt de federatie dat de vrijheid van de pensioenfondsen teveel wordt ingeperkt, wat vooral voor de goed functionerende en renderende fondsen negatief kan uitpakken.

Originally posted here: 

"Pensioen voor alle generaties"