Schrijnend is ‘bang, alleen en arm’

Voortdurende angst dat je plafond bij een volgende beving naar beneden komt. In een huis dat door eerdere schade toch al minder waard is. Een indicatie voor een verzorgingshuis na de dood van haar man. En door geldgebrek geen kant op kunnen.Dat heet schrijnend in Groningen. “En daar moeten we met elkaar naar kijken. Hoe lossen we dat op”, zegt voorzitter Jos Aartsen van de commissie die acute hulp kan bieden. Burgemeesters in Groningen hebben 35 huishoudens aangemeld bij de commissie die hulp biedt aan dit soort gevallen. Vijftien van deze huishoudens komen volgens Aartsen in aanmerking. Om snel hulp te krijgen van de commissie moet er sprake zijn van materiële schade aan de woning, psychische schade en een medische noodzaak om in te grijpen. Ook wordt gekeken naar de sociale omstandigheden.FlexibelVolgens Aartsen stelt de commissie zich flexibel op. “Dus niet altijd maar heel strikt kijken naar regels. Wij vinden ook dat we naar situaties moeten kijken omdat elke persoonlijke situatie weer een andere is. Daar willen we een oplossing op maat kunnen aanbieden.”Als voorbeeld vertelt hij over de alleenstaande vrouw die in het aardbevingsgebied woont. Naast het verlies van haar echtgenoot, de financiële problemen door de waardevermindering van haar beschadigde woning heeft ze volgens Aartsen ook duidelijke psychische schade…

View article:

Schrijnend is ‘bang, alleen en arm’