Waarom vluchten Syriërs juist nu?

Door verslaggever Lex Runderkamp De VN-Vluchtelingenorganisatie UNHCR registreerde vandaag in Libanon de miljoenste vluchteling uit Syrië, een student van 18 jaar uit Homs. Het was volgens de VN “een trieste mijlpaal’. Meer dan 2,5 miljoen Syriërs zijn nu naar de buurlanden gevlucht, dus ook naar Turkije, Irak en Jordanië. In Syrië zelf zijn ruim zes miljoen mensen op de vlucht. Een op de drie Syriërs heeft geen huis meer.De VN is bij 150.000 doden gestopt met het tellen van het aantal slachtoffers van de burgeroorlog, omdat betrouwbare cijfers niet meer te achterhalen zijn. Hoe komt het dat het aantal vluchtelingen zo snel toeneemt in Syrië? Sektarische strijd De statistiek begon op te lopen in april 2013 toen president Assad zijn troepen naar Qusair stuurde, een rebellengebied vlak bij de grens met Libanon. De president kreeg steun van Hezbollah en slaagde erin om verschillende gebieden in te nemen. De bevolking in de regio sloeg op de vlucht voor de genadeloze gevechten.Qusair wakkerde de religieuze tegenstellingen in Syrië aan, omdat Hezbollah als sjiitische militie Assad steunt.Extreem religieuze verzetsgroepen, zoals de aan al-Qaida gelieerde ISIS, gingen de boventoon voeren in de strijd tegen het regime. Dat leidde bijvoorbeeld in de kustprovincie Latakia tot een vluchtelingenstroom omdat zo’n dertien dorpen door rebellen werden ingenomen en deels werden uitgemoord. De vrees voor wraakacties door alle partijen doet veel Syriërs op de vlucht slaan. Chemische wapens De vluchtelingenstroom is ook aangewakkerd door de opruiming van de chemische wapens…

Original link – 

Waarom vluchten Syriërs juist nu?